Thẻ: tài liệu học 3ds max

Tài liệu học lập trình 3D Max từ cơ bản đến nâng cao

3ds Max là một phần mềm diễn họa các vật thể 3 chiều.  Phần mềm tuyệt vời này còn bao gồm thiết kế mô hình 3D, hoạt hình và các trình diễn mô hình 3Ds.