Link hỗ trợ kháng nghị Facebook

www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook… Read more »

3 cách rip theme chuẩn nhất hiện nay

Rip theme là gì? Rip theme hay còn lại là clone website, clone template, đây là một hoạt động làm giống giao diện hay thậm chí là cả tính năng… Read more »