Chuyên mục: Thủ thuật

Link hỗ trợ kháng nghị Facebook

www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook… Read more »