Chuyên mục: Thủ thuật

Tối ưu chi phí băng thông và lưu trữ cho site phim và site ảnh

Tóm tắt như sau: Mình hỏi: Em lưu trữ phim ở đâu? Trả lời: VPS hoặc máy chủ, không lưu các dịch vụ trung gian anh ạ(không hỏi lí do… Read more »

Link hỗ trợ kháng nghị Facebook

www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook… Read more »