Chuyên mục: Website

Các thủ thuật liên quan đến việc xây dựng, duy trì và phát triển website mình đã, đang sử dụng và thấy thú vị.

Tối ưu chi phí băng thông và lưu trữ cho site phim và site ảnh

Tóm tắt như sau: Mình hỏi: Em lưu trữ phim ở đâu? Trả lời: VPS hoặc máy chủ, không lưu các dịch vụ trung gian anh ạ(không hỏi lí do… Read more »