Danh mục: Server – Domain – Proxy

Chia sẻ những nhà cung cấp tuyệt vời mà mình đã sử dụng. Hoặc ít nhất từ những người bạn mà mình tin tưởng nhất đánh giá qua, từ đó giúp bạn có một cơ hội quyết định có nên trải nghiệm thử 1 lần hay thẳng tay lướt qua cuộc đời MMO của bạn.