Thẻ: Site ảnh

Tối ưu chi phí băng thông và lưu trữ cho site phim và site ảnh

Tóm tắt như sau: Mình hỏi: Em lưu trữ phim ở đâu? Trả lời: VPS hoặc máy chủ, không lưu các dịch vụ trung gian anh ạ(không hỏi lí do… Read more »