Backup server without downtime

Môi trường:
– Ubuntu server 20.04 64bit
– Mariadb >= 10.3

Tools: mariadb-backup

* Cài đặt
> Ubuntu/Debian
sudo apt-get install mariadb-backup -y

> Centos
yum install MariaDB-backup -y

* Backup data
mariabackup –backup –target-dir=/backup/mysql –user=root –password=disnhaudi

> back up ở server khác (giả sử server đang chạy có thể ssh qua server backup mà không cần pass)
rsync -avzhP -e ‘ssh -p 22’ /backup/mysql backup-server-ip:/backup/backup-mysql

* Restore data
Ở server mới, có dữ liệu backup ở bước trên, sau khi cài đặt xong mariadb

mkdir /tmp/mysql
mv /var/lib/mysql/* /tmp/mysql/
mariabackup –prepare –target-dir=/backup/backup-mysql
mariabackup –copy-back –target-dir=/backup/backup-mysql
chown mysql.mysql /var/lib/mysql/ -R
service mysql start

Done

Nguồn: https://cafemmo.club/threads/backup-co-so-du-lieu-lon-ma-khong-downtime.3980/#post-46553

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.