Backup server without downtime

Môi trường:
– Ubuntu server 20.04 64bit
– Mariadb >= 10.3

Tools: mariadb-backup

* Cài đặt
> Ubuntu/Debian
sudo apt-get install mariadb-backup -y

> Centos
yum install MariaDB-backup -y

* Backup data
mariabackup –backup –target-dir=/backup/mysql –user=root –password=disnhaudi

> back up ở server khác (giả sử server đang chạy có thể ssh qua server backup mà không cần pass)
rsync -avzhP -e ‘ssh -p 22’ /backup/mysql backup-server-ip:/backup/backup-mysql

* Restore data
Ở server mới, có dữ liệu backup ở bước trên, sau khi cài đặt xong mariadb

mkdir /tmp/mysql
mv /var/lib/mysql/* /tmp/mysql/
mariabackup –prepare –target-dir=/backup/backup-mysql
mariabackup –copy-back –target-dir=/backup/backup-mysql
chown mysql.mysql /var/lib/mysql/ -R
service mysql start

Done

Nguồn: https://cafemmo.club/threads/backup-co-so-du-lieu-lon-ma-khong-downtime.3980/#post-46553

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.