Author Archives: Minh Clear

About Minh Clear

Thích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà mình biết và... muốn chia sẻ, nhưng do hạn chế về thời gian nên mình mong muốn những ai cùng sở thích với mình tham gia viết bài ngay tại website minhclear.net.

Tối ưu chi phí băng thông và lưu trữ cho site phim và site ảnh

Tóm tắt như sau: Mình hỏi: Em lưu trữ phim ở đâu? Trả lời: VPS hoặc máy chủ, không lưu các dịch vụ trung gian anh ạ(không hỏi lí do… Read more »

Link hỗ trợ kháng nghị Facebook

www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook… Read more »