Category: Thủ thuật

Function Google Translate by PHP

Các thảo luận về việc sử dụng Google Translate mình thấy rất nhiều. Nhưng anh Sincos chia sẻ cái mà ảnh sử dụng thì mình note lại luôn để khi… Read more »