Function Google Translate by PHP

Share google translate code by PHP

Các thảo luận về việc sử dụng Google Translate mình thấy rất nhiều. Nhưng anh Sincos chia sẻ cái mà ảnh sử dụng thì mình note lại luôn để khi nào có dịp thì tham khảo nhanh hoặc chữa cháy. Nếu bạn quan tâm thì xem và thảo luận cùng mình.

function google_translate($st, $to_language = ‘en’, $from_language = ‘auto’)
{
$google_translate_end_point_url = ‘https://translate.google.com/translate_a/single?client=it&dt=t&dt=rmt&dt=bd&dt=rms&dt=qca&dt=ss&dt=md&dt=ld&dt=ex&otf=2&dj=1&q=’.urlencode($st).’&hl=vi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sl=’.$from_language.’&tl=’.$to_language;

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $google_translate_end_point_url);

$user_agent = ‘GoogleTranslate/5.25.59107 (iPhone; iOS 12.1; vi; iPhone8,4)’;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);

$result = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

$obj = @json_decode($result);
if(!$obj)
{
echo $result;
exit();
}
return isset($obj->sentences[0]->trans) ? $obj->sentences[0]->trans : false;
}

By Sincos

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.