Kho audio – image – video free bản quyền (Free lisence audio – image – video collection)

Bộ sưu tập những nguồn media free bản quyền, giúp các bạn có tài nguyên để làm content mà không lo vi phạm bản quyền.

1. Audio

https://www.youtube.com/channel/UCPhGL_7h4RVGb7jqKDVeHdQhttps://www.youtube.com/watch?v=EjHHGLFl2ZQ

https://www.youtube.com/channel/UCHEioEoqyFPsOiW8CepDaYg

https://www.youtube.com/channel/UCfwXVYfPFiMlzadS4ow80GA

https://www.youtube.com/channel/UCsFyT4-A90rCWgcsVL_ICXQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCZjQJiFZZNZemWQwuYIglWw

https://www.youtube.com/channel/UCQKGLOK2FqmVgVwYferltKQ

https://www.youtube.com/user/MMMontageMusic

https://www.youtube.com/user/argofox

https://www.youtube.com/channel/UCrDD8DSHPAXIYJMyiTWSM2g

https://www.youtube.com/channel/UCCQnwKM1PFSV43knt2mcp8g

https://www.youtube.com/user/TheTunesThatFly

https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA

Nhạc cho Freedom: http://www.positionmusic.com/pages/freedom-faqhttps://soundcloud.com/freesongstouse

https://www.youtube.com/user/FreeSongsToUse/videos

http://freemusicarchive.org/genre/Electronic/ (nhớ kiểm tra "Allows for use in remix or video" AND "Allows for commercial use" or just do "Public Domain,")

http://freesound.org/

http://www.bensound.com/

https://archive.org/details/audio_music (check for Public Domain or Creative Commons licensing!)

http://www.purple-planet.com

http://allthefreestock.com/ (Tổng hợp tùm lum thứ free)

https://www.jukedeck.com

https://musicformakers.com/ (nhận qua email hằng tuần)

https://soundcloud.com/whatfunk (CC0)

https://www.conversesamplelibrary.com (hiêu ứng)

http://freemusicarchive.org/

https://www.freesound.org/ (hieu ung)

2. Photo

 • http://thestocks.im/ (Có thể tìm thêm Video)
 • https://www.pond5.com/free (Video + nhạc)
 • https://everypixel.com
 • http://stokpic.com/
 • https://photostack.co/
 • http://images.mediachain.io/
 • https://www.negativespace.co/
 • https://stocksnap.io/
 • https://libreshot.com/
 • http://mmtstock.com/
 • http://www.largephotos.net/
 • http://publicdomainarchive.com
 • http://raumrot.com/photo-set-landing/
 • http://freeforcommercialuse.net
 • http://frankenfotos.com/collections/
 • https://unsplash.com/
 • http://www.noblweb.com/index.html
 • https://barnimages.com/
 • https://stock.tookapic.com/
 • http://labormanuum.com/
 • http://www.resplashed.com/
 • https://pjrvs.com
 • http://photostockeditor.com/
 • http://fancycrave.com/
 • https://bossfight.co/
 • http://freelyphotos.com/
 • http://www.lifeofpix.com/
 • http://kaboompics.com/
 • http://stokpic.com/

ISO Republic – Free High Resolution Photos & Videos

  • http://getrefe.com/downloads/category/free/
  • http://cupcake.nilssonlee.se/
  • http://imcreator.com/free
  • http://www.gratisography.com/
  • http://skuawk.com/
  • http://minimography.com/
  • http://nos.twnsnd.co/
  • https://www.splitshire.com/
  • https://pixabay.com/
  • https://picography.co/
  • http://jeshoots.com/
  • https://freeimages.red/
  • http://www.freepik.com/
  • http://www.freevectorarchive.com/
  • http://www.gratisography.com/
  • https://stocksnap.io/
  • https://foodiesfeed.com/
  • http://deathtothestockphoto.com/ (Có cả video)
  • http://travelcoffeebook.com/
  • http://moveast.me/
  • http://jaymantri.com/
  • http://startupstockphotos.com/
  • https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
  • https://ccsearch.creativecommons.org
  • http://picmelon.com
  • https://iwaria.com/
  • https://nomad.pictures/
  • https://photos.google.com/share/AF1QipMqTdSXxVJsc8pVpPlwktz8XFNATPiIWX8VHYuOA_MSKfxa3J_Or5YMtOIG-4B_Bg?key=dXRMUWpDeE9zT01yRWxzY2ZEMzlSRE95UF81YWRn
  • http://mystock.photos
  • https://thepicpac.com/ (phải Fake IP)
  • http://shutteroo.com/
  • http://realisticshots.com/
  • https://glyphs.co/
  • http://foodshot.co/
  • https://nomad.pictures/
  • https://visualhunt.com/
  • https://www.goodfreephotos.com/
  • http://finda.photo/
  • http://www.splashbase.co/

ISO Republic – Free High Resolution Photos & Videos

 • http://www.designerspics.com/
 • http://freenaturestock.com
 • http://www.designerspics.com/
 • http://konsumsklaven.com
 • https://www.sitebuilderreport.com/
 • http://allthefreestock.com/

3. Video

 • http://www.lifeofvids.com/
 • http://mazwai.com/#/grid
 • http://allthefreestock.com/
 • https://www.videezy.com/

About Minh Clear

Thích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà mình biết và... muốn chia sẻ, nhưng do hạn chế về thời gian nên mình mong muốn những ai cùng sở thích với mình tham gia viết bài ngay tại website minhclear.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.